http://www.biometria.sk/

Biometria

Slovenský jazyk

Русский язык

English language

free html templates

0101011101010101010101010101111000010101010101100110 1001001011000101010101011101010101010101010101111000 0101010101011001101001001011000101010101011101010101 0101010101011110000101010101011001101001001011000101 0101010111010101010101010101011110000101010101011001 1010010010110001010101010111010101010101010101011110 0001010101010110011010010010110001010101010111010101 0101010101010111100001010101010110011010010010110001 0101010101110101010101010101010111100001010101010110 0110100100101100010101010101110101010101010101010111 1000010101010101100110100100101100010101010101110101 0101010101010101111000010101010101100110100100101100 0101010101011101010101010101010101111000010101010101 Virtuálna čítačka webReader a webReader Mobile

Virtuálna čítačka vo forme webovej aplikácie (tenký klient - univerzálne použitie) alebo/a ako Apka na Google Play (hrubý klient - Android) alebo/a ako Apka na AppleStore (hrubý klient - iOS) určená na registráciu dochádzkových udalostí

Fakty - webReader

Vývoj štart - 2010

WebReader

90

Predaných licencií / klientov

Prvý klient "Med-Art", Nitra, SR - 2012"

2

Technologické míľniky

I. SQL databáza, klient/server (MySQL, MS SQL, Oracle)
II. Technológia otvoreného kódu, tenký klient (MySQL)
III. Apka na Google Play i AppleStore, hrubý klient - Android (Flutter) i iOS

2

Samostatných modulov

Registrácie transakcií, konfigurácia čítačky

4

Jazykové mutácie

Systém je udržiavaný v Slovenskom, Českom, Ruskom a Anglickom jazyku

3 x Naj

Mobirise

Responzívne intuitívne prostredie

Registrácia: Príchod/Odchod/Prerušenie

Čítaj viac...

Mobirise

Registrácie

I. Smart telefóny, tablety, laptopy (tenký klient)
II. Smart telefóny, tablety (hrubý klient - Android i iOS)

Čítaj viac...

Mobirise

Nastavenia

Hromadné registrácia, snímanie fotiek, BTS koordináty

Čítaj viac...

Výhody - kde sa dá použiť

PC_telefon
1

Práca na doma

Zamestnanci, ktorí majú dohodnuté pracovať doma (domáce kancelárie)

2

Práca nezviazaná s miestom výkonu práce

Zamestnanci, ktorí pracujú mimo kanceláriu (vodiči, obchodníci, podnikatelia)

3

Manažment

Členovia manažmentu, ktorí sa nemusia registrovať na vstupe do závodu

4

Maloobchodné a veľkoobchodné obchody

Obchody s viacerými pobočkami s niekoľkými zamestnancami (maloobchodné, veľkoobchodné predajne, a pod.)

Výhody - IT oddelenia

1

Natívne cloudové riešenie

Vy poskytujete len INTERNET + nezávislé klientske stanice (Linux, Windows, Apple, Android)

2

Jednoduchý implementačný a konfiguračný proces

webReader: preberá generálsky čas a všetky relevantné prerušenia zadefinované na centrálnom servery

3

Správu IT infraštruktúry robíme my

Záplaty, sťahovanie, aktualizácie

4

Vysoká bezpečnosť

Zabezpečený hypertextový prenosový protokol, skr. HTTPS

5

K dispozícii kedykoľvek

Dostupný po celú dobu - 24 x 7, 365 dní v roku

Funkcionalita

 • Modulárne riešenie
 • Prístupové práva
 • webReader alebo/a webReader Mobile registruje pracovné hodiny zamestnancov priamo do dochádzkového systému webVisitor
 • Možnosť hromadnej registrácie zamestnancov vedúcim skupiny zamestnancov, napríklad stavebné čaty, brigády zberu ovocia, a pod.
 • Vysoká flexibilita a parametrizácia systému
 • Čas registrácie = čas servera, nie čas registračného zariadenia (tabletu, mobilu)
 • Identita: meno a heslo zamestnávateľa, súradnice GPS / BTS, fotografia zamestnanca
 • Webová aplikácia, bez inštalácie
 • Užívateľsky prívetivé grafické rozhranie
 • Program webReader automaticky rozpozná typ webového prehliadača (pre PC alebo mobilné zariadenie) a optimalizuje grafické rozhranie
 • Apka webReader Mobile funguje a je optimalizovaná pod Operačným systémom Android
 • Apka webReader Mobile funguje a je optimalizovaná pod Operačným systémom iOS
 • Typy prerušení sú v súlade s prerušeniami v hlavnom dochádzkovom systéme - webVisitor

Dostupné moduly

Registrácie:
Príchodov do práce
Odchodov z práce
Prerušení, ktoré sú preberané z centrálneho systému

Registrácie:
Príchodov do práce
Odchodov z práce
Prerušení, ktoré sú preberané z centrálneho systému

Autentifikácia: Užívateľské meno a heslo
Možnosť snímanie fotky zamestnanca a BTS súradníc

Možnosť hromadnej registrácie zamestnancov vedúcim skupiny zamestnancov, napríklad stavebné čaty, brigády zberu ovocia, a pod.

Moduly

Video