Visitor - modul pracovné pohotovosti

Tento modul je určený na plánovanie a evidenciu pohotovostí v organizáciach, kde je požadované od zamestnancov, aby v prípade potreby boli k dispozícii na výkon práce. Jedná sa hlavne o nemocničné zariadenia, vodárenské a energetické spoločnosti a pod.

Vlastnosti:

  • Definícia pohotovostí/príslužieb (12-hodinová, 16-hodinová, 24-hodinová, atď.)

  • Plánovanie pohotovostí a ich možnosť priebežnej modifikácie (napr.v prípade PN, OČR...), možnosť evidovať požiadavky na pohotovosti

  • Vyhodnocovanie pohotovostí, odpracovaného času, porovnanie plánu so skutočnosťou, sumár pohotovostí (pasívna časť) a skutočne odpracovaného času (aktívna časť) počas nich podľa typu dní (pracovný deň, deň pracovného pokoja, sviatok)

  • Export neaktívnej a aktívnej časti pohotovosti do mzdových systémov

Pracovná pohotovosť je legislatívne upravená podľa §96 Zákonníka práce (311/2001 Z.z. vrátane všetkých noviel, posledná novela 49/2009 Z.z.)

Prislúžby - report
Prislúžby - report
Vyhodnotenie, porovnanie plánu spo skutočnosťou
Vyhodnotenie, porovnanie plánu spo skutočnosťou
Definovanie, plánovanie príslužieb
Definovanie, plánovanie príslužieb

Pre získanie detajlnejších informácií sa registrujte v Expertnej zóne, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom

APIS spol. s r.o., Lazovná 12, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko, Tel.: +421 48 47126 14, 15, 16, 26, e-mail: Enable JavaScript to see email address
©2017 APIS spol. s r.o. Valid XHTML 1.0 Strict