História

Spoločnosť APIS, spol. s r.o. so sídlom v Banskej Bystrici pôsobí na slovenskom trhu od roku 1991. Od svojho vzniku sa venuje vývoju a implementáciám softvérových aplikácií v dvoch oblastiach:

Už v roku 1992 uviedla na trh v tom čase celosvetovo jedinečný produkt - Kartotéku platidiel. Krátko po jej obchodnom úspechu nasledovala inštalácia prvého dochádzkového systému. To boli základné kamene dnešného produktového portfólia spoločnosti, na ktorých si buduje dôveru zákazníkov nielen v Slovenskej a Českej republike, ale aj vo veľkom počte štátov dnes už všetkých svetových kontinentov.

Čo ponúkame

V oblasti identifikačných systémov pri vývoji softvéru kladieme dôraz na inovačné technológie akými sú hlavne biometria, optické rozpoznávanie znakov a pod. Medzi tieto systémy patria:

Skupinu produktov elektronických kartoték tvoria:

Obidve skupiny portfólia sú doplnené súvisiacim hardvérom, akým sú čítačky osobných dokladov, dochádzkové a prístupové čítačky, turnikety, detektory určené na odhaľovanie falzifikátov a atď.

Naše výhody

Hlavnou prednosťou našich produktov je ich vlastný vývoj. Pre zákazníka to znamená možnosť individuálneho nastavenia systému presne podľa jeho konkrétnych požiadaviek s možnosťou dopracovania špecifických funkcií, ktoré nie sú momentálne v systéme zakomponované. Medzi ďalšie výhody patrí:

Hlavný cieľ

Ponúknuť kvalitné a komplexné riešenia v oblasti vývoja, realizácie a následnej starostlivosti o nami dodané systémy. Prostriedkom k dosiahnutiu tohto cieľa je individuálny prístup k zákazníkovi. Takýto prístup má pre našich klientov maximálnu efektívnosť a návratnosť ich investícií. Spokojnosť stálych zákazníkov, ale aj neustále narastajúci počet tých nových, je potvrdením správnosti tejto myšlienky. Čestné uznanie Ministerstva hospodárstva SR a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR je ocenením náročnej cesty k dosiahnutiu nášho cieľa.

Enable JavaScript to see this video
Predstavenie spoločnosti Apis
Späť