Prístupová biometrická čítačka MultiBio 700

MultiBio 700 predstavuje novú generáciu čítačiek s viacnásobnou biometrickou identifikáciou, integrujúcu rozpoznávanie tváre, odtlačku prstov ale aj PIN a voliteľne RFID karty. Algoritmus identifikácie tváre rozpoznáva relatívne umiestnenie, veľkosť a tvar očí, nosa, lícnych kostí a čeľuste identifikujúcej sa osoby, ktoré porovnáva so vzorkami uloženými v čítačke. Čítačka je predstaviteľom 100% hygienickej a bezkontaktnej metódy identifikácie osôb.

Multibio 700
Multibio 700
Multibio 700
Multibio 700
Multibio 700
Multibio 700

Vlastnosti:

Technická špecifikácia: