Cloudový dochádzkový systém - WebVisitor

Dochádzkový systém zahŕňa správu kalendárov, správu absencií/prerušení, plánovanie pracovných zmien/pracovnej sily, registráciu dochádzkových dát (fyzické/virtuálne terminály), správa nadčasov a výkazov. Voliteľne zaznamenáva hodiny strávené na konkrétnych úlohách alebo projektoch, presný výkaz nákladov na projekty. WebVisitor exportuje dochádzkové dáta do rôznych mzdových systémov.

Hromadný prehľad dochádzky zamestnancov
Hromadný prehľad dochádzky zamestnancov
Mesačná dochádzková karta zamestnanca
Mesačná dochádzková karta zamestnanca
Mesačná dochádzková karta zamestnanca - sumár
Mesačná dochádzková karta zamestnanca - sumár

Výhody - zamestnávateľ:

 • Nová firemná kultúra
 • Eliminuje riziká "tacho" hodín alebo časového podvodu
 • Znižuje neoprávnené absencie
 • Znižuje čas a náklady na správu
 • Odstráni náklady spojené s papierovými výkazmi
 • Zlepší plánovanie a vykazovanie pracovnej sily
 • Eliminuje chyby v mzdách
 • Skráti celkový čas na spracovanie miezd

Výhody - zamestnanci:

  Jednoduchá, rýchla, transparentná a presná registrácia času (Príchody / Odchody / Prerušenia)

  Registrácia cez:

  • Vyhradené biometrické / RFID terminály
  • Koncové zariadenia (PC / Laptopy / Tablety / Smartfóny)

  Spätná väzba:

  • Aktuálny mesačný fond času (príklad +7,24 hodín alebo -11,23 hodín)
  • Aktuálny počet dní dovolenky (príklad +21 dní)

Moduly:

  Správa kalendárov:

  • Auto-generujú - mesačný kalendár: pracovné dni, štátne sviatky (regionálne nastavenia), soboty, nedele

  Plánovanie pracovnej doby:

  • Individuálne plánovanie pracovných zmien, napríklad kopírovaním iným osobám, systém rezervovania dní, evidencia požiadaviek (služba na Vianoce, sviatky, atď.), súvisiace fondy pracovnej doby: týždenné, mesačné, atď.
  • Možnosť automatického generovania pracovných zmien podľa rôznych vzorov (na základe typu dní, opakovaním cyklov, atď.)
  • Schopnosť definovať jednotlivé pracovné zmeny podľa dochádzkových dní a ich premietnutie do pracovných kalendárov

  Správa absencií:

  • Plánovanie prerušení (dovolenky, náhradné voľná, služobné cesty, PN, atď.) na termináloch, smartfónoch, laptopoch alebo pracovných kalendárov
  • Dodatočné zadanie času prerušenia na termináloch, pri návrate po niekoľkých dňoch - zadaním určitého času návratu - systém automaticky generuje prerušenia
  • Kalendár - kontrola integrity neprítomnosti z dôvodu choroby alebo zranenia s dôrazom na kontrolu nevysvetliteľných, neplánovaných alebo nadmerných absencií

  Registrácia času príchodov/odchodov/prerušení:

  Správa nadčasov:

  • Štandardný - nadčasy možno akumulovať a prenášať z mesiaca na mesiac a následne čerpať náhradné voľno alebo preplácať mzdami
  • Flexi režim/účet - plánovanie, sledovanie a vyhodnotenie dochádzky zamestnancov podľa aktuálnych potrieb pracovnej sily

  Samo-obslužný terminál:

  • Aktuálne časové saldo (zostatok) voči naplánovanému mesačnému saldu (na obrazovke terminálu, napríklad +7,24 hodín alebo -11,23 hodín)
  • Aktuálne zostávajúci počet dní dovolenky (príklad +21 dní)

  Výstupy:

  • Mesačná dochádzková karta zamestnanca (Príchody, Odchody, denné saldá, typy prerušení, poznámky, sumáre)

Vlastnosti:

 • Modulárne riešenie
 • Nastavenie prístupových a funkčných oprávnení
 • Export dát do rôznych mzdových systémov
 • Definovanie a plánovanie prerušení pracovnej doby
 • Automatické generovanie prerušení pracovnej doby bez nutnosti registrácie na snímači
 • Vysoká parametrizovateľnosť a flexibilita systému
 • Vyhodnocovanie práce počas nadčasov, sviatkov, nočných zmien, atď.
 • Definovanie 1-4 zmennej prevádzky, rôznych pracovných vzorov (fixné/flexibilné/12-hodinové, atď.)
 • Definovanie pracovných kalendárov
 • Evidencie práce na zákazkách, úlohách, projektoch
 • Sledovanie pracovnej pohotovosti (príslužby)mimo pracoviska
 • Možnosť zobrazenie fotky zamestnanca
 • Rôzne typy tlačových výstupov
 • Funkcie rýchleho vyhľadávania, filtrovania, triedenia
 • Grafické rozlíšenie úplných a neúplných dochádzkových dát
 • Dochádzkový systém je prepojený s prístupovým systémom Patrol

Pre získanie detailnejších informácií sa registrujte v

Expertnej zóne, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mail

APIS spol. s r.o., Lazovná 12, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko, Tel.: +421 48 47126 14, 15, 16, 26, e-mail: Enable JavaScript to see email address
©2017 APIS spol. s r.o. Valid XHTML 1.0 Strict